БАГ

Энэхүү аппликейшнийг хөгжүүлэхэд үнэтэй хувь нэмэр оруулсан хүмүүсд талархлаа.

Emir M. Jo Jr.
Fatima Mercy A. Onrubia
Keren Keziah A. Pequit
Uurtsaikh S. Serchin
Christian P. Reyes

Эх код

Манай код хамгаалалтын сантай болно.

МИТ лиценцийн дор баталгаажсан болно.